Ismlar manosi. Saralangan chiroyli o`g`il bolalar ismi.

ismlar manosi

Ismlar manosi. Saralangan chiroyli o`g`il bolalar ismi.

Ismlar manosi. Saralangan chiroyli o`g`il bolalar ismi. MUXAMMAD PAYG’AMBARIMIZNING ISMLARI ayrimlari

Muhammad –maqtalishga loyiq

Ahmad –robbisiga hamd aytuvchi

Картинки по запросу имя

Hamid – Robbiga hamd aytuvchi

Mahmud – maqtalgan

Vohid –odob-axloqda yagona

Oqib –payg’ambarlarni oxiri

Toho –bu ma’nosini allohgina biladi

Yosin –Allohgagina ma’lum.

Tohir – toza va pok.

Mutahhar –dili poklangan.

Tayyib –xushtabiat.

Rasul –elchi.

Nabiy- payg’ambar.

Qayyim –to’g’ri yo’ldan boruchi.

Komil –etuk inson.

Abdullox – Allohning bandasi.

Habibulloh –Robining suyuklisi.

Nosir –yordam beruvchi.

Shahid –guvoh

Shohid –guvoh

Ajir –dingna xizmat qiluvchi.

Solih –yaxshi inson.

Sodiq –rostgo’y inson.

 

 To’rta xalifalarni ismlari

Abu Bakr as-Siddik  —-Umar ibn al-Xattab al-Faruk—-Usman ibn Affan Zu-n-Nurayn

——Ali ibn Abi Talib al-mzftada

Похожее изображение

 MUSULMONChA O’G’IL BOLALAR ISMLARI

Bu ismlarga oldiga Abdu qo’shimchasini qo’shib musulmonlar qo’yishadi.

ROBBIMIZNI ISMLARI

Rahmon –Abdurahmon-rahm qiluvchi, ne’mat beruvchi.

Rahim –Abdurahim-cheksiz marhamatli, mehribon

Malik – mulk (haqiqiy podsholik unikidir)

Quddus – ayb-kamchilikdan mutloqo pok zot.

Mu’min – unga qullik qilganlarga savob berishini vada bergan zot.

Muhaymin –hamma narsani bilguvchi, asrovchi, saqlovchi.

Aziz – xar doim hammani ustidan g’olib bo’luvchi, xech yengilmaydi, qudratda tengi yo’q.

Jabbor –nuqsonlarni tuzatuvchi.

Mutakabbir –buyuk, ulug’.

Xoliq –olamni yaratuvchi, mutlaq vujudga keltiruvchi.

Bori’ –yo’qdan bor qiluvchi.

G’affor –gunohlarni kechiruvchi, o’ta marhamatli zot.

Qahhor –hamisha g’olib, qudratli.

Vahhob – minnatsiz ato e`tuvchi.

Razzoq –er yuzida barcha tirik mavjudodni risqlantiruvchi.

Fattoh – to’g’ri xukum chiqaruvchi.

Qobiz – istaganini risqini kamaytiradi.

Bosit – xoxlaganini risqini ko’paytiruvchi.

Alim – hamma narsadan xabardor zot.

Adl – adolatli.

Halim –jozalashga shoshmaydigan zot.

Azim – tassavur qila olmaydigan darajada ulug’ va buyuk.

Jalil –eng buyuk, ulug’.

Karim –risq beruchi.

Shohid –hamma narsani bilguvchi.

Matin –kuchli.

Valiy –yordam beruvchi, himoyachi.

Hamid – barcha maqtovlarga loyiq zot.

Muhsiy –xisob kitobni yaxshi biluvchi.

Barr –rost so’zlovchi.

Tavvob – tavbalarni qabul qilguvchi.

Muntaqim –zolimlarni jazosini berguvchi.

Rauf – o’ta mehribon.

Afuvv –kechiruvchi.

Nur –boliqni nurli etguvchi.

Voris –borliqdagi barcha narsalarni egasi.

Rashid – to’g’ri yo’lni ko’rsatuvchi.

ZAMONAVIY O’G’IL BOLALAR ISMLARI

SARDOR –boshliq, boshqaruchi, hammani oldi insoni.

MUCLIM – musulmon bo’lsin, muslum Alloh degna farzand bo’lsin deb qo’yiladi.

ISLOM – islom dinimiz pokligiday, to’g’rililigiday yaxshi inson bo’lsin degan niyatda qo’yiladi.

ULUG’BEK –ulug’ inson bo’lsin, ulug’larni boshi beki bo’lsin degan niyat bilan.

OYBEK – OY+BEK

TEMUR – temirday qattiq, chidamli bo’lsin deb xalqimiz bu ismni qo’yishadi.

BOTIR –kuchli, matonatli, irodali.

QAXRAMON –taniqli, g’olib, o’z zamonasini obro’li odami bo’lsin deb niyat bilan qo’yiladi.

ODIL –adolatli, to’g’ri, xaqiqatgo’y bo’lsin.

AMAL – amalli, yaxshi amallarni soxibi bo’lsin.

AMIR –shox, amir, boshliq.

RAVShAN –nurli, yo’li ochiq, nurli ko’ngil.

ShERZOD –ShERQZOT

ILXOM –ilxomli, ijodli bola bo’lsin degan niyatda qo’yishadi.

BAXTIYoR –baxli bola bo’lsin deb yaxshi niyatda qo’yishadi.

OZOD –xar doim ozodlikda ozod. Erkin bo’lsin deb.

SODIQ –sadoqatli, sodiq.

DIYoRBEK –DIYoRQBEK

DAVRON –davru-davron sursin, xayoti yaxshi bo’lsin deb, yaxshi niyatda qo’yiladi.

BUNYoD –o’z-o’zidan bo’lsin. Katta bo’lsin, ismiga yarasha bo’lsin deb.

TO’YChIBEK –To’yda tug’ilgan bolarga atab qo’yiladi.

  Musulmon ismlari

Abulays — tat. (a.) «sherga o’xshash matonatli».

Abumuzaffar — a.“g’olib”

Abulmuzzafar — a. «g’olib».

Abusaadat — a.  «baxtli».

Abusaad — a.  «omadli».

Abusaid — a.  «baxtli».

Abussalam — a.  «bosiq».

Abussalt — a.  «o’tkir»

Abussafa — a.  «ochiq ko’ngilli».

Abutalib — a.  Abu – Talib. Payg’ambarimizni tog’alarini ismi bo’lgan

Abulxasan — a. Abu – Xasan.

Abutolib—tadj. o’zb.   Abu Talib.

Abuturob—tadj.   Abu Turab.

Abuxalil — tat.   Abu – Xalil.

Abuxalit — tat.   Abu – Xalid.

Abuxamit — tat.   Abu- Xamid.

Abuxan — t. «xonni otasi».

Abushaxman — t  «shoxni otasi».

Adi — a. «oldinda ketuvchi».

Adib— a. «o’qimishli».

Adil — a. «xaqiqatgo’y

Adilshax — p. Adil Q Shax, «xaqiqatgo’y shox».

Adina— p. «bayram, juma».

Adli — a. «xaqiqat kurashuvchisi».

Adnan — a. jannatni qo’riqlovchi soqchini ikkitadan bittasini ismidir.

Adnash — tat.  «juma».

Adrar — a. «yordam».

Ajar — kaz. «yoqimli, chiroyli».

Azamat — a. «botir,g’olib, tezkor».

Azamdjan— p.   Azam -Djan.

Azamulla —   Azam Allax.

Azamxan — tat.   Azam – Xan.

Azar — p.   «olov».

Azarang— misol. «olov rangi», «olovli».

Azaraxsh. — misol «olov nuri», «chaqmoq».

Azargol — misol «olovli gul».

Azargun — misol «olov ranglari».

Azarmexr — misol. «olov va quyosh».

Azarfar — p. «olovni nuri».

Azizali — az. tadj. o’zb.   Aziz – Ali.

Azizullax — a. «Allox yordamida ish yurituvchi».

Azimkul — t.   «Alloxni quli».

Azin — p. «mukofot».

Azmat —   Azamat.

Akram— a.  «saxiy».

Olim— a. «olim inson».

Olimdjan— p.   Olim – Djan.

Ali muxammad — p.   Ali – Muxammad.

Alisher — tadj. o’zb.   Alishir.

Amir — a. «boshqaruvchi».

Amirullax — a. «emir Allaxa».

Amirali — a. Amir – Ali.

Asram — a. «o’tkir».

B

 

Badr — a. «to’liq oy,chiroyli».

Badrualam — a.   Badr – Alam.

Badruddin — a.    Badr – Din.

Badruddudja — a.  qorong’ulikda to’lin oy

Badrulislam — a. . Badr – Islam.

Badretdin — az. tat.  Badr ad-Din.

Baxtali — p.   Baxt – Ali.

Baxtavar — p.   «omadli, baxt keltiruvchi».

Baxtafarid — p. «baxtli bo’lish uchun tug’ilgan».

Baxti — tadj.   «baxtli».

Baxtiyor — tadj. Baxtiyar.

Baxtishax — p.  Vaxt -Shax.

Baxtiyazdan— tat. «Alloxni baxtli quli».

Baxtiyar — p. «baxtli».

Bashir — a. «maslaxatchi, xushxabarchi».

Bashkul— «chaqqon».

Bashorat — tadj. o’zb.  Basharat.

Begmad — t. Qisqartirilgani Begmuxammad.

Begmat — kisqartirilgani Begmuxammad.

Begmurad — t. Bek – Murad.

Begmuxammad — t. Bekmuxammad.

Bektash — t. «toshday qattiq, kuchli».

Bektemir — o’zb.  Bek – Temir.

Berdibek — t. Berdi – Bek.

Berdikul — t. Berdi – Kul.

Berdimurad — t. Berdi Q Murad.

Berdimuxammad — t. (a.) Berdi – Muxammad.

Berdipulad (Berdibulat) — t. Berdi – Bulat.

Berdixan — t. Berdi + Xan.

Berk — t. «kuchli,».

Berke — t. «qattiq, kuchli».

Bexnaz—misol. «g’ururli».

Bexnam— misol. «chiroyli ism soxibi».

Bexniya — misol. «yaxshi ajdodlar avlodi».

Bexnush — p. «baxtli».

Bexram —   Baxram.

Bexruz — p. «baxtli».

Besharet — az.  Basharat.

Beyuk— az. «buyuk».

V

Vadjib—arab. «xurmatga loyiq, loyiq».

Vadjid — arab. «barpo e`tuvchi ega».

Vadjix — arab. «mashxur, balandbaxoga loyiq».

Vadud — a. «sevuvchi».

Vazix—a. «chiroyli, aniq».

Valikul — o’zb.   Vali + Kul.

Valimat — o’zb. Valimuxammad.

Vassaf — a. «maqtovchi».

Vafa — a.  «to’g’rilik, xaqiqat, sodiqlik».

Vafai — a. «sodiq, ishonchli».

Vafadar — p. «sodiq, ishonchli».

Vaxid (Vaxit) — a. «bitta, birinchi farzand».

Vaxiduddin — a.  Vaxid + Din.

Vaxidkuli — t.  «yakka Allohni quli».

Vaxxab—a. «tugallanmagan».

Vaxxadj — a. «yorqin yonuvchi».

G

Galib— a. «g’olib».

Galimdar — tat.  «o’qimishli savodli inson».

Gamir — tat.  Amir.

Ganim — a. «omadli».

Gani Allax — a. Gani + ALLAX (1).

Garadag — az. «qora tog’».

Gomerbaki — tat. «umri boqiy».

D

Dadabay — t. Dada + Bay.

Dadaboy — tadj. Dadabay.

Dadaxon — tadj. o’zb. Dada Q Xon.

Dadash —   «aka».

Dadar —   «xaqiqatgo’y».

Dadgar — p. «xaqiqat bo’yicha xukum chiqaradi».

Dado — tadj. Dada.

Dadoboy — tadj.  Dadabay.

Dadodjon — tadj. Dado + Djon.

Dadoxon — tadj.  Dadaxon.

Damir — t.  «aytganini qiladigan, irodali»;

Damir (Zamir) — a. «vijdon,g’urur»;

Dana — p. «aqlli, biladigan».

Daniyal — a. (evr.) «Alloxni nemati»;

Daniyar — p. Daniyal.

Danyal — Daniyal.

Demir— az.  «temir».

Demirdash — az.  «tosh va temir».

Deniz— az.  «dengiz».

Djasir — a. «kuchli, irodali».

Djasur — a. «kuchli, irodali,jasur».

E

Erbol— kaz. «qaxramon bo’l».

Eren — kaz. «vaqt, ertalab».

Erkin — kaz. «erkin».

Erkingali — kaz. Erkin +’Ali.

Eskendir — kaz. Iskandar.

Yori — tadj. «yordam».

Yormat — tadj. Yormuxammad.

Yormaxmad — tadj. Yormuxammad.

Yormuxammad — tadj. Yar + Muxammad.

Yosin — tadj. o’zb. Yasin

J

Janbek—kaz.  Djanibek.

Juma — kaz.  Djuma.

Jumagali — kaz.  Djuma Q Ali.

Z

Zabardast — p. «chaqqon, uddaburon».

Zair — a. «mehmon».

Zayn — a. «chiroyli».

Zaynullax — a. « Alloxni bezagi».

Zakirdjan — tat. Zakir + Djan.

Zamankutlo’ — tat. «baxtli vaqt».

Zamanshax—  «o’zini vaqtini shoxi».

Zamil — a. «do’st».

Zamin — p. «er».

Zafar — a. «g’alaba»

Zaxmet — az. «mehnat».

Zinatnur — tat. Zinat + Hyp.

Zinatullo — tadj. o’zb.  Zinatulla.

Ziyad Allax— a. «Alloxni inoyati».

Ziyadat — a. «yaxshi, yaxshilik, tozalik».

Ziyadatulla — a. « Alloxni nemati».

Ziyaddin — az. p. Ziya ad-Din.

Ziyadixan — tat.  Ziyad Q Xan.

Zulkadar — a.  «chiroyli hayot soxibi».

Zufar— a. «g’olib».

I

Ibraximkul — t. Ibraxim + Kul.

Ibriz — a. «toza tilla».

Ibshar — a. «xursand qiluvchi, ishontiriruvchi».

Igamberdi — t. «Allohni nemati».

Igamkul — t. «Allohni quli».

Izzatali — p.  Izzat + Ali.

Ikbal — a. «baxt, omad».

Ikbol — tadj. Ikbal.

Ilbek — tat. Il + Bek.

Iram — a. «jannat».

Ismandiyor — tadj. o’zb.  Isfandiyor.

Ismendayar — az.  Isfandiyar.

Ismendiyar — az.  Isfandiyar.

Ismet — az. tur.  Ismat.

Ismoil — tadj. o’zb. (a.) Ismail.

Iso — tadj. o’zb. Isa.

Iftixar — az.  «g’urur, mashxurlik».

Ixtiyar — a. «tanlash».

Ishbars — tat.  Ish + Bar

K

Kabud — tadj. «ko’kko’zli».

Kavi — a. «kuchli».

Kadim— a. «qadimiy,eski».

Kadri— a. «qadrli, loyiq».

Kambaxt — p. «baxtli».

Kambaxsh — p. «baxt keltiruvchi».

Karakuz — tat. (t.) «qorako’z».

Karixan — t. Kari + Xan.

Karim Allax — a. L. Karim + ALLAX (1).

Karimxan — tat. Karim + Xan.

Kuvvat — a. «kuch».

Kurbanvali — tat. Kurban + Vali.

Kurkmas — t. «qo’rqmas».

Kusyabay — tat. «ko’p yillar kutilgan bola».

L

Labib—a. «aqlli».

Lays — a. «sher».

Latifxan — tat. Latif + Xan.

M

Ma’az — a. «himoya».

Mavlono — tadj. o’zb. Mavlana.

Mallabek — o’zb. Malla + Bek.

Mallox — tadj.  «matros, moryak».

Maluf — a. «tanish, mashxur».

Mamad — tadj. o’zb.  Muxammad.

Mamadnazar — tadj. Muxammadnazar.

Mamadsharif — tadj. Muxammadsharif.

Mamaraim — tadj. o’zb. Muxammadraxim.

Mamil — tat. «shirin, mazzali».

Mamun— a. «himoyalangan, saqlangan».

Ma’mur — a. «yashovchi, gullab yashnovchi».

Mangu—t. «umrbot».

Manguberdi — (t.) «Alloh umrbot berdi».

Mangush — tat. «mangu do’st».

Manzar — a. «tanlangan».

Manzir — a. «ogohlantiruvchi,ehtiyotkor».

Manzurali —  Manzur + Ali.

Mannan—a. «saxiy».

Mansur — a. «omad yor bo’lgan inson».

Marat — tat.  Murad.

Mard — p. «erkak, erkakcha».

Matin — a. «chidamli, kuchli».

Mafruz— a. «ajralib turuvchi, tanlangan».

Maxbub—a. «suyukli».

MaxbubAllax— a. «Allohni suyukligi».

Maxbubali — a.-p. Maxbub + Ali.

Maxbubzada — tat.  Maxbub + Zada.

Maxzuz— a. «baxtli».

Maxmalik — p. «buyuk shox».

Mirzabek — tat.  Mirza + Bek.

Mirzabirde — tat.  Mirza + Birde.

Mirzabulat — tat.  Mirza + Bulat.

Mirzavali — tat. Mirza + Vali.

Mirzagabdulla — tat.  Mirza + Abd Allax.

Mirzagali — tat.  Mirza + Ali.

Mirzasait — tat. Mirza + Sayd.

Mirzasalim — tat. Mirza + Salim.

Mirzafazil — tat. Mirza + Fadil.

Mirzafatix— tat.  Mirza + Fatix.

Mirzaxabib—tat. Mirza + Xabib.

Mirzaxan — tat. Mirza + Xan.

Mirzaxanif — tat. Mirza + Xanif.

Mirzaxasan—tat.  Mirza +Xasan.

Mirzasheyx — tat. Mirza + Shayx.

Mirziya — tat.  Mir + Diya.

Mirzo — tadj. uzb.  Mirza.

Mirkadam— tat.  Mir + Kadam.

Mirkadir — tat.  Mir + Kadir.

Mirkamal — tat.   Mir + Kamal.

Mirkasim — tat.   Mir + Kasim.

Mirmagsum — tat.   Mir + Ma’sum.

Mirmsismut — tat.   Mir + Maxmud.

Mirmuxammet — tat. Mir + Muxammad.

Mirmuxsin — tat.  Mir + Muxsin.

Mirob—tadj. Mirab.

Miron — tadj.  Miran.

Muzaffar — a. «g’olib, g’alaba qozonuvchi».

Muxallad — a. «o’lmaydigan».

Muxammadala — a. Muxammad + Ala.

Muxammadalam — a. Muxammad + Alam.

Muxammadali — a. Muxammad + Ali.

Muxammadamdjad — a. Muxammad + Amdjad.

Muxammadamin — a. Muxammad + Amin.

Muxammadanvar — a. Muxammad + Anvar.

Muxammadarif — a. Muxammad + Arif.

Muxammadasad — a. Muxammad + Asad.

Muxammadasim — a. Muxammad + Asim.

Muxammadaslam — a. Muxammad + Aslam.

Muxammadata — a. Muxammad + Ata.

Muxammadafzal — a. Muxammad + Afdal.

Muxammadaxmad — a. Muxammad + Axmad.

Muxammadaxsan — a. Muxammad + Axsan.

Muxammadashraf — a. Muxammad + Ashraf.

Muxammadbaki — a. Muxammad + Baki.

Muxammadbakir — a. Muxammad + Bakir;

Muxammadvali — a. Muxammad + Vali.

Muxammadvafa — a. Muxammad + Vafa.

Muxammadgada. — a. Muxammad + Gada.

Muxammadgazi — a. Muxammad + Gazi.

Muxammadgarib— a. Muxammad + Garib.

Muxammadgafur — a. Muxammad + Gafur.

Muxammaddarvish — a. Muxammad + Darvish.

Muxammaddjafar — a. Muxammad + Djafar.

Muxammaddjon — tadj. o’zb. (a.) Muxammad + Djan.

Muxammaddust — p.-a. Muxammad + Dust.

Muxammadelislam — tat. (a.) Muxammad + Islam.

Muxammadetdin — tat. (a.) Muxammad + Din.

Muxammadzakir — a. Muxammad + Zakir.

Muxammadzaxir — a. Muxammad + Zaxir.

Muxammadzikir — tadj. o’zb. (a.) Muxammad + Zikr.

Muxammadzikriya — a. Muxammad + Zakariya.

Muxammadziya — a. Muxammad + Diya.

Muxammadzoxir — tadj. o’zb. (a.) Muxammadzaxir.

Muxammadi — a. «posledovatel Muxammada .

Muxammadkazi — a. Muxammad + Kadi.

Muxammadkazim — a. Muxammad + Kazim.

Muxammadkamil — a. Muxammad + Kamil.

Muxammadkarim — a. Muxammad + Karim.

Muxammadkasim — a. Muxammad + Kasim.

Muxammadkomil — tadj.   Muxammad + Kamil.

Muxammadkul(i) — t.   Muxammad + Kul.

Muxammadlabib— a. Muxammad + Labib.

Muxammadlatif — a. Muxammad + Latif.

Muxammadmasum — a. Muxammad + Masum.

Muxammadmaxdum — a. Muxammad + Maxdum.

Muxammadmuazzam — a. Muxammad + Mu’azzam.

Muxammadmubin — a. Muxammad + Mubin.

Muxammadmumin — a. Muxammad + Mumin.

Muxammadmurad — a. Muxammad + Murad.

Muxammadmurod — tadj. (a.) Muxammadmurad.

Muxammadmustafa — a. Muxammad + Mustafa.

Muxammadmuxsin — a. Muxammad + Muxsin.

Muxammadnabi — a. Muxammad + Nabi.

Muxammadnazar — a. Muxammad + Nazar.

Muxammadnazir — a. Muxammad + Nazir.

Muxammadnaki — a. Muxammad + Naki.

Muxammadniyoz — tadj. o’zb. (a.) Muxammad Q Niyaz.

Muxammadniyaz — a. Muxammad + Niyaz.

Muxammadnur — a. Muxammad + Hyp.

Muxammadorif — tadj. o’zb. (a.) Muxammadarif.

Muxammadosim — tadj. o’zb. (a.) Muxammadasim.

Muxammadradjab— tadj. (a.) Muxammad + Radjab.

Muxammadrast —  Muxammad + Rast.

Muxammadrasul — a. Muxammad + Rasul.

Muxammadrauf — a. Muxammad + Rauf.

Muxammadraxim — a. Muxammad + Raxim.

Muxammadraxman — a. Muxammad + Raxman.

Muxammadriza — a. Muxammad + Rida.

Muxammadsadik — a. Muxammad + Sadik.

Muxammadsaid— a. Muxammad + Said.

Muxammadsayid — a. Muxammad + Sayid.

Muxammadsalix — a. Muxammad + Salix.

Muxammadsarvar — a. Muxammad + Sarvar.

Muxammadtaib— Muxammadtayib.

Muxammadtayib — a. Muxammad + Tayib.

Muxammadtaki — a. Muxammad + Taki;

Muxammadtaxir — a. Muxammad + Taxir.

Muxammadumar — a. Muxammad +Umar.

Muxammadfazil — a. Muxammad + Fadil.

Muxammadfaruk — a. Muxammad + Faru k.

Muxammadfasix — a. Muxammad + Fasix.

Muxammadfaxir — a. Muxammad + Faxir.

Muxammadxakim — a. Muxammad + Xakim.

Muxammadxas — a. Muxammad + Xas.

Muxammadxayat — a. Muxammad + Xayat.

Muxammadxol — tadj. o’zb.  Muxammad + Xol.

Muxammadshakur — a. Muxammad + Shakur.

Muxammadsharaf — a. Muxammad + Sharaf.

Muxammadsharif — a. Muxammad + Sharif.

Muxammadshafi — a. Muxammad + Shafi.

Muxammadshax — a. Muxammad + Shax.

Muxammadshaxin — a. Muxammad + Shoxin.

Muxammadshukur — tadj. o’zb. Muxammad + Shukur.

Muxammad-yor — tadj. o’zb.  Muxammad’yar.

Muxammad’yar — a. Muxammad + Yar.

Muxammad’yor — tadj.   Muxammad’yar.

Muxammadyusuf — a. Muxammad + Yusuf.

Muxommadyakub— a. Muxammad + Yakub.

Muxammetamin — tat.  Muxammadbaki.

Muxammetbaki — tat. Muxammadaziz.

Muxammetbakir — tat. Muxammad + Bakir.

Muxammetbasir — tat. Muxammad + Basir.

Muxammetbek — tat. Muxammad + Bek.

Muxammetvali — tat.  Muxammadvali.

Muxammetvafa — tat.  Muxammadvafa.

Muxammetvaxit — tat. Muxammad + Vaxid.

Muxammetgaziz — tat.  Muxammadaziz.

Muxammetgali — tat.  Muxammadali.

Muxammetgalib— tat. Muxammad + Galib.

Muxammetgaray — tat.  Muxammad + Garay.

Muxammetgarif — tat. Muxammad + Garif.

Muxammetgata — tat.  Muxammadata.

Muxammetdamin — tat. Muxammad + Damin.

N

Nabib— a. «aqilli, buyuk nemat».

Nabixan — tat.  Nabi + Xan.

Nabiyar — tat.  Nabi + Yar.

Navruzbay — tat.  Navruz + Bay.

Navruzbek — t.  Navro’z + Bek.

Nagiz — p. «yaxshi chiroyli».

Nazar—  «qarash, ko’z, e’tibor».

Nazarali —  Nazar + Ali.

Nazarbay — t. Nazar + Bay.

Nazarbek — t. Nazar + Bek.

Nazarbi(y) — t.  Nazar + Bi.

Nurislam — tat.  Hyp + Islam.

Nurixan — tat.  Nuri + Xan.

Nurish — tat.  Hyp + Ish.

Nurishsis— tat.  Nuri + Shax.

Nuriyazdan — tat. Hyp + Yazdan.

Nurmamed — az.  Nurmuxammad.

Nurmat — tadj. o’zb. Nurmuxammad.

Nurmuxammad — arab. Hyp + Muxammad.

Nurmuxammet — tat. Nurmuxammad.

Nursabax — tat.  Hyp + Sabax.

Nursagit — tat. Hyp + Sa’id.

Nursait — tat.  Hyp + Sayid.

Nursalim — tat.  Hyp + Salim.

Nurxabib—tat. Hyp + Xabib.

Nurxak — tat.  Hyp + Xakk.

Nurxakim — tat. Hyp + Xakim.

Nurxalim — tat. Hyp + Xalim.

Nurxalit — tat.  Hyp + Xalid.

Nurxamat — tat.  Hyp + Xamad.

Nurxamit — tat. Hyp + Xamid.

Nurxan — tat. Hyp + Xan.

Nurxanif — tat. Hyp + Xanif.

Nurxaris — tat.  Hyp + Xaris.

Nurxasan — tat. Hyp + Xasan.

Nurxatip — tat.  Hyp + Xatib.

Nurxuzya — tat. Hyp + Xodja.

Nurxusayn — tat. Hyp + Xusayn.

Nurshat — tat. Hyp + Shad.

O

Obaydulla — tadj. o’zb. Ubayd Allax.

Obid — tadj. o’zb. Abid.

Oblokul — o’zb. Allaxkul.

Ovez — turkm. Avad.

Ozod — tadj. Azad.

Olim — tadj. o’zb. Alim.

Omar — az. tur.  Umar.

Omir — tadj. o’zb.   Amir.

Omon — o’zb.   Aman.

Orif — tadj. o’zb.   Arif.

Otabek — o’zb. tadj.   Atabek.

Otayor — o’zb. Ata +Yar.

Oxun — tadj. o’zb.  Axund.

Oxunbobo — tadj. Oxun + Bobo.

Ochil — o’zb. tadj. Achil.

P

Paxlavan— p. «botir, g’olib, qaxramon».

Pirali —  Pir + Ali.

Pirimkul — o’zb.   Pirim (moy pir) + Kul.

Pirmuxammad —   Pir + Muxammad.

Pirmuxammet — tat.   Pirmuxammad.

Pirnazar — p. Pir + Nazar.

Piron — tadj. Piran.

R

Ravan— p.  «tezkor, oquvchi».

Ravil — bash. tat.  Ravi.

Ravshan — p. «yorqin, toza, nurli».

Ravshanali —  Ravshan + Ali.

Ravshanbek — tat. Ravshan + Bek.

Raim — a. Raxim.

Raimbek — tat.   Raim + Bek.

Raimkul — tat.   Raim + Kul.

Ramazan —     Ramadan.

Ramazanali — p.   Ramadan + Ali.

Ramazon — tadj. o’zb. Ramadan.

Ramiz — (a.) Ramz.

Rasul — a. «yuborilgan, xabarchi».

Rasulaxmet — tat. Rasul + Axmad.

Rafat — Rifat.

Raxat — a. «dam, tinchlik».

Raximberdi— «Alloh berdi».

Raximboy — o’zb. tadj. Raximbay.

Raximnur — tat.   Raxim + Hyp.

Raximxan — tat.   Raxim + Xan.

Raximshax — tat.   Raxim + Shax.

Rishad — p.   Rashad.

Rishat — tat . Rishad.

Ruzbex— p. «baxtli».

Ruslan — tat.   Arslan.

Rustam— p. «kuchli».

Rustamali— Rustam + Ali.

Rustambek — Rustam + Bek.

S

Sadid— a. «ishonchli.

Sadikali — p.   Sadik + Ali

Saitkamal — tat. Sayd + Kamal.

Saitkarim — tat.  Sayd + Karim.

Sayidamir— p. Sayyid + Amir.

Sayidaxmad—p. Sayyid + Axmad.

Sayidim — t.  «meni  Sayyid».

Sayidkul{i) — o’zb. tadj.Sayyid + Kul.

Sayidmurad — p. Sayyid + Murad.

Sayidmurod — tadj. o’zb. Sayidmurad.

Sayidmuxammad— p. Sayyid + Muxammad.

Sayidraxmon — tadj. o’zb. Sayyid + Raxman.

Sayraxmon — tadj. Sayidraxmon.

Sayfullax — a. Sayf + ALLAX

Sayfuddavla — a.  «davlat qilichi».

Sayfulislam — a. «islom qilichi».

Sayfali — p.  Sayf + Ali.

Sodik — tadj. o’zb. Sadik.

Sodir — tadj. o’zb. Sadir.

Soxibdjamol — tadj. o’zb. Saxibdjamal.

Soxibnazar — tadj. o’zb. Saxibnazar.

T

Tale — p.   «baxt».

Tarkan — t. Tarxan.

Tulay — t. «to’lin oy».

Tulbay — tat.   «to’liq boy».

Turdiali — t.   Turdi + Ali.

Turdikul — t. Turdi + Kul.

U

Uzeir — az.   Uzayr.

Uzok — uzb.   Uzak.

Uktam — t. «g’ururli».

Ulmas — t.  «umri uzun».

Ulubek— az.   Ulugbek.

Ulug — t. «katta, buyuk».

Ulug’bek — t. Ulug + Bek.

Ulug’xan — t. Ulug + Xan.

Umid — p.  «orzu, maqsad, intilish, umid».

Umidbay — tat.   Umid + Bay.

Umidgaray — tat.   Umid + Garay.

Utabay — tat.   Uta + Bay.

Utagali — tat.   Uta + Ali.

Utagan — tat. «niyatlar ro’yobi».

f

Farrox —  Farrux.

Farroxzad —  Farruxzad.

Farrux— p.  «ajoyib, baxtli»;

Farruxsiyar — p. «baxtli».

Farxat — a. «xursandsilik».

Fatixali — p Fatix + Ali.

Fikrat — a. «g’oya, o’y».

Firdavs — tadj. Firdaus.

Firdaus— p. «jannat bog’i».

Fixar — a. « g’urur, mashxurlik».

Foad —  Fuad.

Foruzan —  Furuzan.

Fuad — a. «yurak, aql, qalb».

Fuvad — a. Fuad.

Futux— a. «g’alaba».

X

Xabab— a. «maqsad, o’y, oxiri».

Xabib— a.  «suyukli;

Xabibgali — tat.   Xabib + Ali.

Xabibdjalal — tat.   Xabib + Djalal.

Xabibdjan — tat.   Xabib + Djan.

Xabibelislam — tat.   Xabib + Islam.

Xabibullax—    Xabib Allax.

Xabibullo — tadj. o’zb.   Xabibullax.

Xaydarbek — tat. Xaydar + Bek.

Xaydargali — tat. Xaydarali.

Xaydardjan — tat. Xaydar + Djan.

Xaydarkul — t. Xaydar + Kul.

Xaydarxan — tat. Xaydar + Xan.

Xaydarshax — tat. Xaydar + Shax.

Xalim — a. «saxiy, yumshoq, qisqa».

Xalimbay — tat. Xalim + Bay.

Xalimbek — tat.  Xalim + Bek.

Xalimdjan — tat.  Xalim + Djan.

Xalimulla —  Xalim Allax.

Xudayberdi —  «Xudo berdi».

Xurshid— p.  «yorqin quyosh».

Xushmuxammad —  Xush + Muxammad.

Xushmuxammadbek — t.  Xushmuxammad + Bek.

Sh

Shadman— p. «xursand, baxtli».

Shadmand—   «xursand».

Shaibek — t. Shayibek.

Shaig — az. Shaik.

Shayxibek — t.  Shayx – Bek.

Shayxinur — tat. Shayx -Hyp.

Shayxiyar — tat.  Shayx – Yar.

Shayxmuxammad — p.  Shayx + Muxammad.

Shayxulla — tat.  Shayx Allax.

Shayxshax— p.  Shayx + Shax.

Sharifzada — tat.  Sharif + Zada.

Sharifkul — tat. Sharif + Kul.

Sharifraxman — tat.  Sharif + Raxman.

Sharifxan — tat.  Sharif + Xan.

Sharof — tadj. o’zb.  Sharaf.

Sharofiddin — tadj. o’zb.  Sharaf ad-Din.

E

Egam — o’zb. tadj. Igam.

Egamberdi — o’zb. tadj. Igamberdi.

 

Related posts

Leave a Comment